Finn dine tjenester og verktøy

Her får du en oversikt over nyttige tjenester og verktøy. Alle tjenester og verktøy er også tilgjengelige fra relevante temasider.

Alle tjenester og verktøy

Skjema ettersøksdommer (bokmål)

Skjema ettersøksdommar (nynorsk)

Registreringsskjema for ettersøkshund (bokmål)

Registreringsskjema for ettersøkshund (nynorsk)

Kritikkskjema (bokmål)

Kritikkskjema (nynorsk)

Melde- og rapportskjema for snarefangst av ryper (bokmål)

Vitnemål og dokumentasjon skyteprøve for storviltjegere

Melde- og rapportskjema for snarefangst av ryper (nynorsk)

Vitnemål og dokumentasjon skyteprøva for storviltjegerar (nynorsk)

Slaktevektskjema elg (nynorsk)

Slaktevektskjema hjort (nynorsk)

Sett hjort-skjema (nynorsk)

Sett elg-skjema (nynorsk)

Smak på naturen - plakat til bruk i skole og barnehage

Skjema for samdeklarasjon for farlig avfall

Miljøkommune: Utvalgte naturtyper

Miljøkommune: Prioriterte arter

Miljøkommune: Naturmangfold

Kvalitetssikring for Naturbase

Årlig rapportering på bærekraftskriterier for biodrivstoff og flytende biobrensel

De som omsetter drivstoff skal hvert år innen 31. mars rapportere på foregående års oppfyllelse a.....

Søknad bestandsplanområde - nynorsk

Søknad bestandsplanområde - bokmål

Søknad om godkjenning av vald - nynorsk

Søknad om godkjenning av vald - bokmål

E-læring jegerprøvekurs for kandidater

Jegerprøveeksamen kandidater

Jegerprøveeksamen for kommuner og testledere

Sett hjort-skjema (bokmål)

Sett elg-skjema (bokmål)

Foresattes erklæring om våpen

Attestasjon for gjennomførte samlinger obligatoriske kurs

Ettersøksavtale om tilgang på godkjent ettersøkshund under jakt på elg, hjort og rådyr

Ofte stilte spørsmål og svar (FAQ) om EE-produkter

Fangst av laks, sjøaure og sjørøye med stong (elvefiske) (nynorsk)

Oppgavehjelp for kommuner som skal lage eller revidere sin klima- og energiplan

Registrering i tråd med forureiningsforskrifta § 9-4 om avgrensing av utslepp av flyktige organiske sambindingar (VOC) årsaka av bruk av organiske løysemiddel (nynorsk)

Registrering av virksomhet i henhold til forurensningsforskriften § 9-4 om begrensning av utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) forårsaket av bruk av organiske løsemidler (bokmål)

Rapportering i samsvar med kapittel 9 i forureiningsforskrifta om avgrensing av utslepp av flyktige organiske sambindingar (VOC) årsaka av bruk av organiske løysemiddel (nynorsk)

Rapportering i henhold til forskrift om begrensning av utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) forårsaket av bruk av organiske løsemidler (Bokmål)

Refusjonsførespurnad for spillolje (nynorsk)

Refusjonsanmodning for spillolje (bokmål)

Søknad om godkjenning som refusjonsanlegg for spillolje (nynorsk)

Søknad om godkjenning som refusjonsanlegg for spillolje (bokmål)

Video om nye faresymboler for farlige kjemikalier

..

Rekvisisjon av svært giftig/giftig stoff/produkt (nynorsk)

Rekvisisjon av meget giftig/giftig stoff/produkt til privat bruk (bokmål)

Søknad om løyve til omsetjing av svært giftig/giftig stoff eller produkt til privat bruk (nynorsk)

Søknad om tillatelse til omsetning av meget giftig/giftig stoff eller produkt til privat bruk (bokmål)

Søknadsskjema for godkjenning av retursystem for kasserte kjørety (nynorsk)

Søknadskjema om tildeling av klimakvoter 2013-2020 fra kvotereserven

Søknadsskjema for godkjenning av retursystem for kasserte kjøretøy (bokmål)

Klimakvoter for luftfart: Mal for rapportering av utslipp

Klimakvoter for luftfart: Mal for overvåkingsplan

Slaktevektskjema hjort (bokmål)

Slaktevektskjema elg (bokmål)