De fleste fritidsbåter i Norge er laget av komposittmaterialer. Dumping av slike båter i havet vil føre til nedbrytning som over tid fører til mikroplast i havet. Foto: Donald Bain/Wikimedia Commons.

Vrakpant på båt

Slik får du utbetalt 1000 kroner for fritidsbåten du leverer til lovlig avfallsmottak.

Tilskuddsordningen for fritidsbåter går ut på at staten dekker hele eller deler av kostnaden ved å behandle kasserte fritidsbåter.

I tillegg får båteier en utbetaling på 1000 kroner per fritidsbåt for å levere den til avfallsbehandling.

Hvordan levere en fritidsbåt?

  • Alle fritidsbåter opp til 49,21 fot (15 meter) kan leveres til mottak med tillatelse til å håndtere slike båter
  • Små fritidsbåter kan leveres til avfallsmottak i kommunen, eller i nærheten av kommunen. Med små båter menes båter med skroglengde under 15 fot (4,57 meter) og uten innenbords motor. Kajakker, kanoer og lignende kan også leveres til mottakene i kommunene

Se oversikt over mottakene som kan ta imot små båter på sortere.no (zoom ut på kartet dersom du ikke ser noen mottak i kartutsnittet)

Ta kontakt med renovasjonsetaten i kommunen dersom du ikke finner noe anlegg i ditt område.

Foreløpig er det seks mottak i landet som også er godkjent for å håndtere større og/eller mer kompliserte båter opp til 49,21 fot (15 meter). Flere anlegg er under godkjenning og vil bli synlige i oversikten på sortere.no.

Hvordan søke refusjon for en kassert fritidsbåt?

Levering av fritidsbåter opp til 15 meter (49,21 fot) vil gi en utbetaling på 1000 kroner per båt. Refusjonen må søkes om i perioden 1. januar til 1. desember, samme år som båten er kassert.

Hvordan søker jeg:

Søknader uten skjema med bekreftelse på at fritidsbåten er levert hos mottak, vil ikke bli behandlet.

Informasjon rettet mot mottaksanlegg og kommuner finnes under grafikken som viser hvordan du leverer båten din.

 

Informasjon til mottaksanlegg og kommuner

Kommuner og godkjente private anlegg som behandler kasserte fritidsbåter inntil 15 meter, kan få tilskudd fra tilskuddsordningen.

Fritidsbåter

Kasserte fritidsbåter kan inneholde deler som kan skade miljøet, i tillegg kan det være farlige stoffer i båten, for eksempel fra bunnstoff i skrog. 

De fleste fritidsbåter i Norge er laget av komposittmaterialer. Dumping av slike båter i havet vil føre til nedbrytning som over tid fører til mikroplast i havet.

Ved å samle inn og behandle båter som skal kasseres, hindrer vi at mennesker og natur eksponeres for farlige miljøgifter og mikroplast fra båter som hensettes.

I tillegg vil materialgjenvinning og energiutnyttelse av båtene gi reduserte klimagassutslipp og andre positive miljøeffekter.

Tilskuddssatsene skal dekke kostnader og gjøre det attraktivt å etablere mottak for fritidsbåter. Tilskuddene betales ut av Miljødirektoratet, som administrerer ordningen.

Publikum skal selv ta med skjema til mottakene for å få kvittering på at fritidsbåten er mottatt, men vi anbefaler at mottakene likevel har noen eksemplarer tilgjengelig på papir.

Den som leverer båten, trenger hjelp av mottaksanlegg til å fylle ut skjemaet som bekrefter at en kassert fritidsbåt er levert til lovlig mottak. Publikum skal selv ta med dette skjemaet, men vi anbefaler likevel mottakene å ha tilgjengelig noen eksemplarer på papir.

Mer informasjon om kommunenes ansvar finnes på Miljøkommune.no

Kontakt

seniorrådgiver Ole Thomas Thommesen,
seksjon for avfall og gjenvinning.

Relaterte lenker