Ledige stillingar

Her finn du ledige stillingar i Miljødirektoratet. Du må søkje elektronisk.

Vi tek berre imot søknadar knytte til utlyste stillingar og kan dessverre ikkje tilby jobb eller sommerjobb basert på opne søknadar.  Dersom du søkjer på fleire stillingar, må du sende ein søknad for kvar stilling.

I Miljødirektoratet har vi i samanheng med vårt IA-arbeid tidsavgrensa praksisplassar for kandidatar med nedsett funksjonsevne som har behov for arbeidstrening. Desse kandidatane tek vi imot gjennom NAV, og då gjennom kontaktpersonen vår.

Ledige stillingar

Ett års midlertidig stilling som administrasjonsrådgiver i klimaavdelingen

15.02.18

Klimaavdelingen har i 2018 en rekke oppgaver som krever økt administrativ støtte i form ...

Er du en av våre to nye seniorrådgivere innen metodeutvikling og analyse på klimaområdet?

15.02.18

Miljødirektoratet skal lede sekretariatet for et teknisk beregningsutvalg på klima som...

Vil du hjelpe til med å styrkje arbeidet med klimatilpassing?

20.02.18

Klimaavdelinga har ansvaret for Miljødirektoratet sine oppgåver på klima. Vi implementer...

Er du vår nye rådgiver/seniorrådgiver innen utslippsregnskap og rapportering?

21.02.18

Klimaavdelingen har ansvaret for Miljødirektoratets oppgaver på klima. Vi rapporterer...

Dette er Miljødirektoratet

Miljødirektoratet jobbar for eit reint og rikt miljø. Våre hovudoppgåver er å redusere klimagass-utslepp, forvalte norsk natur og hindre forureining.

Vi er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Klima- og miljø-departementet og har meir enn 700 tilsette ved våre to kontor i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine meir enn 60 lokalkontor.

Relaterte lenker