Forurenset luft er et helseproblem i flere norske og europeiske byer. Foto: Bård Bredesen/Naturarkivet.

Rapport om europeisk luftkvalitet

De fleste innbyggerne i europeiske byer utsettes for dårlig luftkvalitet. Konsentrasjonen av fint svevestøv (PM2.5) er ansvarlig for over 400 000 for tidlige dødsfall. Det viser nye estimater for 2014, fra Det europeiske miljøbyrået (EEA). 41 europeiske land er med i kartleggingen.

Veitransport, landbruk, kraftverk, industri og husholdninger er de største kildene for utslipp av luftforurensende stoffer i Europa.