Praktisk bruk av risikoveileder for forurenset sediment (MR-RISS)

Miljøringen inviterer medlemmer og andre interesserte til kurset MR-RISS, som er et dagskurs i praktisk bruk av Miljødirektoratets risikoveileder for forurenset sediment
(M-409/2015).

Program og påmelding hos Miljøringen

Tilsvarende kurs holdes også 26. oktober 2017.