Nasjonalt kontaktforum for biogass 2017

Biogass er en fornybar energikilde som bidrar til å redusere klimagassutslipp og lokal luftforurensning. Miljødirektoratet inviterer til åpent kontaktforum for biogass 10.oktober 2017. Forumet er en møteplass for myndigheter, bransjen og brukere av biogass. Se program.

Praktisk info

Tid: 10. oktober 2017 klokken 09.00 – 15.00

Sted: Miljødirektoratet, Helsfyr, Oslo

Program

Seminaret er gratis.

Påmeldingsfrist: 6. oktober

Årets kontaktforum vil spesielt se nærmere på virkemidler for å øke bruken av biogass i transportsektoren, og behov for å justere eksisterende virkemidler og for å innføre nye.

Etableringen av et nasjonalt kontaktforum for biogass er et av virkemidlene i Klima- og miljødepartementets biogasstrategi. Målet med strategien er å øke produksjon og bruk av biogass i Norge.

Kontaktforumet for biogass skal:
• Etablere en arena for diskusjon og evaluering av utviklingen av biogassmarkedet, og om virkemidlene knyttet til produksjon og bruk av biogass og biogjødsel er tilpasset utviklingen i markedet.

• Bidra til at myndighetene og bransjen ser helheten i verdikjeden for biogass, utveksler informasjon til blant annet å evaluere virkemidler som skal utløse potensialet eller justere kurs.

Kontaktforumet er åpent for alle.

Første del av programmet mellom 09.00 og 11.30 vil bli strømmet på video. 

 Presentasjoner fra seminaret:

1. Status og oppfølging av biogass-strategien - statssekretær Lars Andreas Lunde, Klima- og miljødepartementet

2. Følgeforskning masse og energi - Rune Bakke og Jon Hovland, Tel - Tek

3. Følgeforskning, økonomi og miljø  - Kari-Anne Lyng, Østfoldforskning

4. Ny, praktisk veileder for biogassanlegg - Kari-Anne Lyng, Østfoldforskning

5. Produktforskriften - hva betyr dette for biogass? - Odd Olaf Schei, Direktoratet for forvaltning og IKT 

6. Bærekraft og reell klimanytte for norskprodusert biogass - Anders Pederstad, Carbon Limits

7. Biogass i lavutslippssamfunnet og innledning til Workshop - Tonje Buø og Maria Kvalevåg, Miljødirektoratet

8. Muligheter og barrierer for økt bruk av biogass til transport - Karen Sund

Deltagerliste

Sund Energy rapport: "Muligheter og barrierer for biogass i transportsektoren

Kontakt

Ta kontakt per e-post om du har du spørsmål til seminaret.