Forum for offshore miljøovervåking

Forum for offshore miljøovervåking er et samarbeid mellom Miljødirektoratet og Norsk olje og gass. Det er et årlig arrangement for operatører, myndighetsorganer, leverandører, institusjoner og personer med interesse i marin miljøovervåking.

PRAKTISK INFO

Tid: Torsdag 26. oktober 2017, klokka 09.00-16:15

Sted: Miljødirektoratet, Helsfyr, Grensesvingen 7

Påmelding innen 16. oktober

Deltakelse er gratis. Deltakerne dekker selv reise og opphold.

Operatørselskapene på norsk sokkel er pålagt å overvåke både havbunnen og vannsøylen i områder med petroleumsaktivitet, slik at vi kan kartlegge forurensning fra olje- og gassvirksomheten.

Overvåkingen skal vise trender i påvirkningsbildet, prøve å gi prognoser for forventet utvikling, og være tilpasset risikoen for forurensning.

På årets forum vil vi presentere overvåking av havbunnen gjennomført i 2016 og vannsøyleovervåking gjennomført i 2017. I tillegg til status på videreutvikling av flere overvåkingsmetoder.

Miljødirektoratet vil presentere sin tiltaksplan for PFAS, og bransjen vil framlegge resultater fra overvåking av PFAS-er så langt. Forumet vil avsluttes med å fortelle om hva som skjer med dypvannssvamp når de blir utsatt for stress.

Det blir servert enkel lunsj, så vennligst gi beskjed om eventuell matallergi eller diettbehov når du melder deg på.

Foreløpig program:

 • Nytt fra myndighetene v/Mihaela Ersvik, Miljødirektoratet
 • Region III Osebergområdet v/Hans-Petter Mannvik, Akvaplan Niva
 • Region IX og grunnlagsundersøkelser i Barentshavet v/Sam Arne Nøland, DNV GL
 • Beregning av THC-kontaminert areal v/Hans-Petter & Sam Arne
 • Visuell kartlegging i Barentshavet v/Øyvind Fjukmoen, DNV GL
 • Martin Linge
 • Vannsøyle 2017, nærfeltundersøkelse - Daniela Pampanin, IRIS/Steven Brooks, NIVA
 • Vannsøyle 2017, regional undersøkelse - Bjørn Einar Grøsvik, HI
 • Zooplankton i miljøovervåking – Bjørn Henrik Hansen, SINTEF
 • DNA-addukter i hyse, lab-studie - Sonnich Meier, HI
 • Bruk av DNA-basert metoder for overvåking og miljøeffekt: eksempler av pågående prosjekter v/Thierry Baussant, IRIS
 • Tiltaksplan PFAS v/Audun Heggelund, Miljødirektoratet
 • PFC i sediment og biota v/Steven Brooks, NIVA
 • Using sessile deep-water filter feeders to address the effects of single and multiple anthropogenic stressors in benthic ecosystems v/Raymond Bannister, HI

Påmelding